Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 03.07.2015

  • Ordin 1451/2015, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

    Ordinul nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

  • Decizie 266/2015, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 266/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 și art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

se încarcă...