Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 18.06.2015

 • Reglementare din 03.06.2015, Ministerul Transporturilor - MT

  Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN-PPBL "Licențierea personalului aeronatic navigant - piloți planoare și piloți baloane libere", ediția 1/2015, din 03.06.2015

 • Ordin 718/2015, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 718/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL "Licențierea personalului aeronautic navigant - piloți planoare și piloți baloane libere", ediția 1/2015, și de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

 • Ordin 89/2015, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 89/2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (T G) și a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în rețea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordin 57/2015, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 57/2015 pentru modificarea și completarea unor instrucțiuni din Ministerul Apărării Naționale privind recrutarea și selecția candidaților pentru profesia militară și menținerea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști

 • Hotărâre 43/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2015 cu privire la Cartea Verde - Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63 final

 • Decret 546/2015, Președintele României

  Decretul nr. 546/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014

 • Hotărâre 31/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe

 • Hotărâre 30/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

se încarcă...