Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 03.04.2015

 • Normă din 24.02.2015, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Normele privind obținerea, menținerea și ridicarea titlurilor de clasificare și specializare pentru personalul aeronautic din ministerul apărării naționale și din alte instituții sau structuri care desfășoară activități aeronautice militare din 24.02.2015

 • Decizie 3/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Timiș în Dosarul nr. 273/325/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, aprobată prin Legea nr. 309/2009

 • Lege 61/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială

 • Decret 374/2015, Președintele României

  Decretul nr. 374/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială

 • Decret 382/2015, Președintele României

  Decretul nr. 382/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică

 • Lege 68/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică

 • Decret 383/2015, Președintele României

  Decretul nr. 383/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Lege 69/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decret 387/2015, Președintele României

  Decretul nr. 387/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer

 • Decret 388/2015, Președintele României

  Decretul nr. 388/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer

 • Hotărâre 30/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 30/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 și (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 10

 • Hotărâre 31/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 31/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate și de Creștere COM (2015) 12

 • Ordin 15/2015, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 15/2015 pentru aprobarea Normelor privind obținerea, menținerea și ridicarea titlurilor de clasificare și specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naționale și din alte instituții sau structuri care desfășoară activități aeronautice militare

se încarcă...