Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 04.02.2015

 • Rezoluție 356/2013, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.356(92) adoptată la 21 iunie 2013 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat

 • Ordin 71/2015, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 71/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.356(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013

 • Decizie 772/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 772/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

 • Decizie 676/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 676/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 668/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 668/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, astfel cum a fost modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărâre 3/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova

se încarcă...