Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 04.02.2015

 • Ordin 7/2015, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 7/2015 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2014

 • Decizie 59/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2015 privind aplicarea mobilității domnului Gabriel Florin Pușcău din funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătății

 • Decizie 58/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății de către domnul George Diga

 • Decizie 57/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2015 privind numirea domnului Ioan Utiu în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 751/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 751/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

 • Decizie 748/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 748/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 685/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 685/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre 6/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 6/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 5/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 5/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea pieței interne a energiei COM (2014) 634 final

 • Hotărâre 4/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Spre o economie circulară: un program "deșeuri zero" pentru Europa COM (2014) 398

 • Hotărâre 3/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 3/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărâre 2/2015, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 2/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

se încarcă...