Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 03.02.2015

 • Ordin 90/2015, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 131/90/2015 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

 • Ordin 131/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 131/90/2015 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

 • Ordin 106/2015, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordin 113/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 89/113/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora

 • Ordin 89/2015, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 89/113/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora

 • Hotărâre 56/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

 • Hotărâre 55/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 • Hotărâre 54/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2015 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice

 • Decizie 760/2014, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 760/2014 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) și (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) și art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Decizie 695/2014, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 695/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3) și (8), art. 22, art. 25, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) și (4), art. 41 alin. (1), (4) și (5) și ale art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre 2/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2015 privind demisia directorului Serviciului Român de Informații

 • Hotărâre 1/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 1/2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

se încarcă...