Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30.01.2015

 • Ordin 85/2015, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 85/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență

 • Ordonanță 12/2015, Guvernul României

  Ordonanța nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

 • Ordonanță 11/2015, Guvernul României

  Ordonanța nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Ordonanță 8/2015, Guvernul României

  Ordonanța nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

 • Decizie 616/2014, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 616/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 2/2015, Senatul României

  Decizia nr. 2/2015 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

se încarcă...