Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 29.01.2015

 • Hotărâre 28/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

 • Hotărâre 40/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanțelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de date de arie extinsă, pentru unități aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, care desfășoară activități de interes public național

 • Ordonanță 6/2015, Guvernul României

  Ordonanța nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

 • Ordonanță 5/2015, Guvernul României

  Ordonanța nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decizie 783/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 783/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

se încarcă...