Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 27.01.2015

 • Anexă din 14.01.2015, Guvernul României

  Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, din 14.01.2015

 • Hotărâre 24/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020

 • Decizie 686/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 686/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) și (9), precum și a celor ale art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 22, art. 23, art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre 36/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2015 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău

 • Hotărâre 37/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș

 • Ordin 60/2015, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și detașare, precum și a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului

se încarcă...