Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 22.01.2015

 • Decizie 663/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 663/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală

 • Decizie 647/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 647/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011, precum și, în mod special, ale art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (3) și alin. (5) din ordonanța de urgență

 • Decizie 628/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 628/2014 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui - membru executiv, a vicepreședintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

 • Hotărâre 17/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2015 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu

 • Decret 30/2015, Președintele României

  Decretul nr. 30/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Lege 12/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

se încarcă...