Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09.01.2015

 • Decizie 635/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 635/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decizie 633/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 633/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 lit. e) tezele a treia și a patra și ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 627/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 627/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 575/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 575/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordin 17/2015, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

 • Decret 7/2015, Președintele României

  Decretul nr. 7/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Lege 6/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

se încarcă...