Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 06.01.2015

 • Convenție din 10.10.2013, Act Internațional

  Convenția de la Minamata privind mercurul din 10.10.2013

 • Decret 906/2014, Președintele României

  Decretul nr. 906/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013

 • Lege 176/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2014 pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013

 • Ordin 2395/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2395/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenței betonului din construcțiile existente", indicativ NP 137-2014

 • Hotărâre 1182/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului național pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor și a finanțării acestuia

 • Ordin 868/2014, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 868/2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condițiilor și documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relații contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 • Ordin 869/2014, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 869/2014 pentru modificarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010

 • Listă din 06.01.2015, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Petroșani pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, din 06.01.2015

 • Decret 929/2014, Președintele României

  Decretul nr. 929/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 181/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 620/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 620/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 654/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 654/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 1130/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2014 privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informații, și Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice

se încarcă...