Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 17.11.2014

 • Ghid din 13.11.2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă" din 13.11.2014

 • Ghid din 13.11.2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, Domeniul major de intervenție 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare" din 13.11.2014

 • Ghid din 13.11.2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școli", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.2 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii" din 13.11.2014

 • Ghid din 13.11.2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajați", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.3 "Acces și participare la FPC" din 13.11.2014

 • Hotărâre 54/2014, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 54/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărâre 51/2014, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Ordin 1149/2014, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1149/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.2 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii", a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajați", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.3 "Acces și participare la FPC, a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare", a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

 • Ordin 709/2014, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 709/2014 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

se încarcă...