Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 17.11.2014

 • Anexă din 15.10.2014, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, din 15.10.2014

 • Ordin 4908/2014, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4908/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Dinu" din municipiul Câmpina

 • Regulament 15/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 15/2014 pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

 • Decizie 13/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă dispozițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, și ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se interpretează în sensul că timbrul de mediu se datorează și în situația transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piața internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007"

 • Decizie 12/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la "problema de drept ce formează obiectul acțiunii privind caracterul discriminatoriu al dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, în raportare la dispozițiile comunitare cu care intră în conflict"

 • Ordin 4909/2014, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4909/2014 privind schimbarea denumirii și sediului unității de învățământ preuniversitar particular Grup Școlar Postliceal "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din municipiul Botoșani

 • Ordin 4899/2014, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4899/2014 pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.615/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal "Mell" din municipiul București

 • Hotărâre 1021/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2014 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru exploraredezvoltare-exploatare, în perimetrul E X - 28 Est Cobălcescu, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială "Petromar Resources" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2011

 • Hotărâre 1020/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2014 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru exploraredezvoltare-exploatare, în perimetrul E X - 27 Muridava, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială "Petromar Resources" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2011

 • Hotărâre 909/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020

 • Ordonanță de urgență 71/2014, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

se încarcă...