Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 14.11.2014

 • Rezoluție 354/2013, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.354(92) adoptată la 21 iunie 2013 - Amendamente la Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Solide în Vrac (Codul IMSBC)

 • Decizie 11/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la "problema de drept ce formează obiectul acțiunii privind caracterul discriminatoriu al dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Ordin 4875/2014, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4875/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul școlar 2014-2015

 • Ordin 4874/2014, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4874/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.385/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu anul școlar 2014-2015

 • Ordin 4096/2014, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 4096/2014 pentru stabilirea taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probațiune organizat în perioada noiembrie 2014-februarie 2015, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune

 • Hotărâre 1017/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1017/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 1016/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2014 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2014

 • Hotărâre 1015/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

 • Hotărâre 1012/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul "Cheltuieli de personal" pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordin 1518/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1518/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.354(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013

se încarcă...