Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07.11.2014

 • Hotărâre 996/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Hotărâre 59/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 59/2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfășurat la 2 noiembrie 2014

 • Hotărâre 58/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 58/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Ionuț Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia și Alin Ciprian Ciula

 • Hotărâre 57/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 57/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulată de doamna Monica-Luisa Macovei

 • Hotărâre 56/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 56/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Gabriel Meca și Ioan Andrica

 • Hotărâre 52/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 52/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulată de domnul Gheorghe Funar

 • Hotărâre 1000/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea și desfășurarea la nivel național, în perioada noiembrie - decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării și sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 în contextul revoluțiilor din țările Europei de Est

 • Ordin 1531/2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1531/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

se încarcă...