Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 20.10.2014

 • Hotărâre 49/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Hotărârea nr. 49/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Președintele României din anul 2014

 • Hotărâre 890/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare și extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuși nr. 6, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

 • Hotărâre 889/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susținerii activităților cultelor

 • Hotărâre 886/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Națională POȘTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională

 • Hotărâre 881/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2014 privind transmiterea imobilului - teren - situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură în domeniul public al orașului Năsăud

 • Ordonanță de urgență 65/2014, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Hotărâre 877/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • Hotărâre 887/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărâre 888/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii

se încarcă...