Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 02.09.2014

 • Hotărâre 717/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 • Hotărâre 670/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Justiției

 • Dispoziție 8/2014, Colegiul Psihologilor din România - COPSI

  Dispoziția nr. 8/2014 pentru aprobarea condițiilor minime generale privind formarea profesională în specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

 • Ordin 1649/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 454/1087/1649/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

 • Ordin 1087/2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 454/1087/1649/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

 • Ordin 454/2014, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 454/1087/1649/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

se încarcă...