Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 02.09.2014

 • Hotărâre 738/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2014 privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț

 • Hotărâre 735/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2014 pentru modificarea anexei nr. II/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu

 • Normă metodologică din 27.08.2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, din 27.08.2014

 • Hotărâre 728/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Comloșu Mare și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 1104/2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1104/2014 privind organizarea și exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice

 • Hotărâre 741/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2014 privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărâre 740/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud"

 • Hotărâre 721/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2014 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, precum și darea acestora în folosința gratuită a Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca

 • Hotărâre 739/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

se încarcă...