Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 20.05.2014

 • Ordin 706/2014, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 706/2014 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordin 554/2014, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 554/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiunile de agrement

 • Decizie 204/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură de către domnul Marius-Iulian Carabulea

 • Hotărâre 405/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2014 privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare externe de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia și pentru Bosnia și Herțegovina și a asistenței internaționale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Decizie 265/2014, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Codul penal

se încarcă...