Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 15.05.2014

 • Decizie 51/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

  Decizia nr. 51/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 49A din 12 martie 2013, pronunțată în Dosarul nr. 4.789/2/2012 de Curtea de Apel București Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale

 • Ordin 665/2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății

 • Normă din 09.05.2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenției dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, în ceea ce privește tratamentul fiscal al veniturilor din pensii și/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obținute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014

 • Ordin 663/2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenției dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital în ceea ce privește tratamentul fiscal al veniturilor din pensii și/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obținute din România de un rezident al Canadei

 • Hotărâre 390/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în lunile aprilie și mai 2014

 • Hotărâre 389/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărâre 387/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2014 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

se încarcă...