Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 14.05.2014

 • Ordin 719/2014, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

  Ordinul nr. 719/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea și funcționarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

 • Hotărâre 383/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al județului Ilfov și în administrarea Consiliului Județean Ilfov

 • Hotărâre 382/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2014 privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărâre 381/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2014 privind suplimentarea bugetului aprobat Curții de Conturi pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014

 • Decizie 159/2014, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 159/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și ale art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 136/2014, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 136/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decret 414/2014, Președintele României

  Decretul nr. 414/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Lege 69/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decret 410/2014, Președintele României

  Decretul nr. 410/2014 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri

 • Lege 65/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri

 • Decret 409/2014, Președintele României

  Decretul nr. 409/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

 • Lege 64/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

se încarcă...