Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 20.03.2014

  • Ordin 930/2014, Ministerul Justiției - MJ

    Ordinul nr. 930/2014 de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 3.691/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public în anul 2013

  • Hotărâre 119/2014, Guvernul României

    Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

se încarcă...