Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12.03.2014

 • Lege 360/2003(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

 • Lege 329/2003(r2), Parlamentul României

  Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • Decizie 59/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 59/2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 • Decizie 58/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 58/2014 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L.

 • Hotărâre 7/2014, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700

 • Decret 262/2014, Președintele României

  Decretul nr. 262/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Lege 17/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

se încarcă...