Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 12.02.2014

 • Listă din 12.02.2014, Primărie

  Lista cuprinzând asociațiile care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială din 12.02.2014

 • Ordin 2039/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2039/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Țăndrău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), județul Alba

 • Ordin 2038/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2038/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii episcopului Andrei Șaguna cu troiță" din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), județul Alba

 • Ordin 2037/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2037/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Țârău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), județul Alba

 • Ordin 2036/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2036/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Valea lui Ștefan" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), județul Alba

 • Ordin 2035/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2035/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Piață" din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), județul Alba

 • Ordin 2034/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2034/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de drum cu troiță" din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), județul Alba

 • Ordin 194/2014, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 194/2014 pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală și al Programului privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Hotărâre 77/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărâre 73/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 • Hotărâre 72/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice

 • Decizie 544/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 544/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum și, în special, ale art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (3) și (5) din ordonanța de urgență

 • Decizie 542/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 542/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

se încarcă...