Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 04.02.2014

 • Modificare din 04.10.2013, Ministerul Transporturilor - MT

  Modificările și completările la Reglementarea aeronautică civilă română RACR-ASMET "Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile", ediția 4/2008, din 04.10.2013

 • Ordin 127/2014, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordin 1675/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1675/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanță pentru anul 2013

 • Instrucțiuni din 29.01.2014, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Instrucțiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 29.01.2014

 • Ordin 1227/2013, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1227/2013 pentru modificarea și completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile", ediția 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008

 • Înțelegere din 10.09.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Înțelegerea de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă și Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii și ocupării din 10.09.2013

 • Hotărâre 48/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2014 pentru aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă și Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii și ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013

 • Decret 217/2014, Președintele României

  Decretul nr. 217/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012

 • Decret 216/2014, Președintele României

  Decretul nr. 216/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012

 • Decret 213/2014, Președintele României

  Decretul nr. 213/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012

 • Decret 212/2014, Președintele României

  Decretul nr. 212/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007

se încarcă...