Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 30.12.2013

 • Anexă din 23.12.2013, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, din 23.12.2013

 • Hotărâre 1062/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2013 privind modificarea regimului juridic al unei locuințe, precum și pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuințe județul Dolj și a totalului general locuințe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora

 • Ordin 1579/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 7/2013, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 7/2013 privind amortizoarele de capital

 • Ordin 5364/2013, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013

 • Ordonanță de urgență 117/2013, Guvernul României

  Ordonanță de urgență nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

 • Ordin 5578/2013, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5578/2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

 • Metodologie din 29.10.2013, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013 din 29.10.2013

se încarcă...