Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24.12.2013

 • Ordin 3806/2013, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 • Ordin 1553/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1553/2013 pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.963/2008

 • Ordin 1549/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1549/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013

 • Ordin 198/2013, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

  Ordinul nr. 198/2013 privind completarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Hotărâre 1067/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2013 privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1065/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitățile de transfuzie - din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane

 • Normă metodologică din 11.12.2013, Guvernul României

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din 11.12.2013

 • Hotărâre 1064/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

se încarcă...