Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 16.12.2013

 • Ordin 1009/2013, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 • Ordin 1503/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 • Ordin 2011/2013, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995

 • Ordin 392/2013, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

  Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României

 • Hotărâre 998/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice

 • Hotărâre 996/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 995/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărâre 985/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2013 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

se încarcă...