Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 26.11.2013

 • Decizie 477/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 477/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizie 476/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 476/2013 privind numirea domnului Adrian Călin Buzgău în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 475/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 475/2013 privind prelungirea detașării, începând cu data de 1 ianuarie 2014, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției administrație locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 • Decizie 474/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 474/2013 pentru numirea domnului Paul Racoviță în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

 • Decizie 473/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 473/2013 privind revocarea, la cerere, a domnului Petru Cost din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

 • Decizie 472/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2013 privind înființarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziționării unei aeronave, a produselor și serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilități destinate executării zborurilor speciale

 • Hotărâre 907/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean

 • Hotărâre 905/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii

 • Decizie 410/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 410/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizie 353/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 353/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 7 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

 • Decizie 352/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 352/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Decizie 351/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 351/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) și art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

se încarcă...