Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05.11.2013

 • Decizie 933/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 933/2013 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L.

 • Decizie 932/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 932/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L.

 • Decizie 929/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 929/2013 privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societății BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare - S.R.L.

 • Ordin 739/2013, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 739/2013 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Metodologie din 29.08.2013, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat din 29.08.2013

 • Ordin 4932/2013, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4932/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Hotărâre 60/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

se încarcă...