Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 11.10.2013

 • Hotărâre 778/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

 • Circulară 30/2013, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 30/2013 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013

 • Procedură din 01.10.2013, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Procedura de selecție de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare românești/străine din 01.10.2013

 • Ordin 1651/2013, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1651/2013 privind aprobarea Procedurii de selecție de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare românești/străine

 • Ordin 142/2013, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 142/2013 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

 • Ordonanță de urgență 92/2013, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii

 • Decret 812/2013, Președintele României

  Decretul nr. 812/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decret 811/2013, Președintele României

  Decretul nr. 811/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler

 • Decret 810/2013, Președintele României

  Decretul nr. 810/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler

 • Decret 809/2013, Președintele României

  Decretul nr. 809/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor

se încarcă...