Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 08.10.2013

 • Ordin 3055/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 3055/2013 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, cu finanțare în anul 2013

 • Ordin 428/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine

  Ordinul nr. 428/2013 privind introducerea unor restricții de circulație pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, județul Constanța

 • Hotărâre 755/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2013 privind trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanța, județul Constanța, din administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța

 • Hotărâre 754/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2013 privind trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, județul Brăila, din administrarea Instituției Prefectului Județului Brăila în administrarea Consiliului Județean Brăila

 • Hotărâre 743/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 742/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărâre 740/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

se încarcă...