Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 10.09.2013

 • Hotărâre 881/2013, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Ordin 1883/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 1883/2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • Hotărâre 684/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

 • Ordonanță de urgență 85/2013, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin

se încarcă...