Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 18.07.2013

 • Procedură din 09.07.2013, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente din 09.07.2013

 • Ordin 877/2013, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

 • Hotărâre 482/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

 • Hotărâre 476/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2013 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrate de Ministerul Afacerilor Externe

se încarcă...