Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 27.06.2013

 • Listă din 27.06.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Oradea care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială din 27.06.2013

 • Decizie 251/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decizie 250/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decizie 298/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 298/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizie 291/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 291/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizie 290/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 290/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Decizie 287/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 287/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Ordonanță de urgență 66/2013, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Decizie 21/2013, Camera Deputaților

  Decizia nr. 21/2013 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară

 • Hotărâre 50/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Hotărâre 48/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2013 privind numirea președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

se încarcă...