Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 23.05.2013

 • Hotărâre 271/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de securitate cibernetică

 • Ordin 1897/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1897/2013 privind anularea titlului de parc industrial acordat Societății Comerciale "Parc Industrial Fetești" - S.A.

 • Ordin 66/2013, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 66/2013 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 164/2013, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 164/2013 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Hotărâre 26/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2013 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărâre 24/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate - COM (2013) 155 final

se încarcă...