Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 12.04.2013

 • Ordin 207/2013, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Decizie 188/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baș Ioan pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

 • Ordonanță de urgență 25/2013, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Ordonanță de urgență 24/2013, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizie 102/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 102/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 și ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

 • Decizie 79/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 79/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. b) și art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 • Decizie 77/2013, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 77/2013 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

se încarcă...