Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 08.03.2013

 • Anexă din 15.02.2013, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

  Anexa la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 249/2013 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni din 15.02.2013

 • Decizie 87/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

  Decizia nr. 87/2013 privind sancționarea Societății Comerciale Adelphia Broker de Asigurare - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare

 • Decizie 84/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

  Decizia nr. 84/2013 privind sancționarea Societății Comerciale Prevent Asig Broker de Asigurare - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare

 • Ordin 254/2013, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 254/2013 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

 • Ordin 249/2013, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

  Ordinul nr. 249/2013 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni

 • Hotărâre 73/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Ordonanță de urgență 12/2013, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene

 • Decret 259/2013, Președintele României

  Decretul nr. 259/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit

 • Lege 15/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit

 • Decret 258/2013, Președintele României

  Decretul nr. 258/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 și de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

 • Lege 14/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 și de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

 • Decret 257/2013, Președintele României

  Decretul nr. 257/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Lege 13/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decret 255/2013, Președintele României

  Decretul nr. 255/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012

 • Lege 11/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012

se încarcă...