Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 07.03.2013

 • Procedură din 01.03.2013, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului din 01.03.2013

 • Ordin 230/2013, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului

 • Ordin 75/2013, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Circulară 5/2013, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 5/2013 privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 300 de ani de la începerea construcției Mănăstirii Antim din București

 • Decizie 156/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2013 privind eliberarea domnului Stelian Victor Fedorca din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

 • Hotărâre 33/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărâre 32/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărâre 31/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărâre 30/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Decret 273/2013, Președintele României

  Decretul nr. 273/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora

 • Lege 29/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora

 • Decret 270/2013, Președintele României

  Decretul nr. 270/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Lege 26/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • Decret 267/2013, Președintele României

  Decretul nr. 267/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

 • Lege 23/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

se încarcă...