Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 07.11.2018 Deschide →

 • Ordin 6118/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 6118/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"

 • Hotărâre 856/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu"

 • Decizie 293/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 293/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 461 alin. (1), alin. (5) și alin. (7) teza a doua, art. 466 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 471 alin. (1) și alin. (4) teza a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Hotărâre 167/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 167/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 - COM (2018) 614 final

 • Hotărâre 166/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 166/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) - COM (2018) 465 final

 • Hotărâre 165/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 165/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă anti-fraudă - COM (2018) 386 final

 • Hotărâre 164/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 164/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) - COM (2018) 379 final

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 192 din 06.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 946 din 06.11.2018 Deschide →

 • Decizie 504/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 504/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 • Decizie 495/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 495/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 11 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21, art. 31 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

 • Decizie 405/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 405/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 (cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

 • Decizie 400/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 400/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

 • Decizie 19/2018, Senatul României

  Decizia nr. 19/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-9 noiembrie 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 06.11.2018 Deschide →

 • Ordin 4945/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4945/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 decembrie 2017-15 iunie 2018

 • Ordin 2716/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii

 • Ordin 1355/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1355/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

 • Decret 870/2018, Președintele României

  Decretul nr. 870/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro

 • Lege 249/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro

 • Decret 869/2018, Președintele României

  Decretul nr. 869/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

 • Lege 248/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 06.11.2018 Deschide →

 • Decizie 71/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 71/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Brăila - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 165/2013) prin raportare la dispozițiile art. 13 și următoarele din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, cu completările ulterioare (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), în sensul de a ști dacă acestea permit restituirea pe un alt amplasament a terenurilor agricole și foștilor proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, după validarea dreptului lor de proprietate de către comisiile județene, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului București

 • Hotărâre 865/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2018 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 511/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 511/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 din 06.11.2018 Deschide →

 • Ordin 3436/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3436/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun

 • Ordin 2601/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

 • Ordin 1122/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1122/2018 privind aprobarea derogării în scop științific pentru specia Lynx lynx

 • Hotărâre 864/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2018 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Hotărâre 863/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2018 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 862/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Ilfov, pozițiile kilometrice: 12 + 000 - 13 + 600, 21 + 900 - 26 + 550, 28 + 490 - 28 + 690", precum și a caracteristicilor principale

 • Hotărâre 860/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 • Decizie 256/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 256/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 și ale art. 140 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 06.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 05.11.2018 Deschide →

 • Ordin 3472/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3472/2018 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2018

 • Ordin 31/2018, Serviciul de Pază și Protecție - SPP

  Ordinul nr. 31/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Protecție și Pază

 • Ordin 30/2018, Serviciul de Pază și Protecție - SPP

  Ordinul nr. 30/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Protecție și Pază

 • Hotărâre 821/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 85+700-86+730; 86+830-87+960; 88+065-90+100; 90+200-91+220; 91+330-94+310; 94+410-101+200, de pe raza localităților Dragoș Vodă, Vâlcelele și Dragalina, județul Călărași"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 932 din 05.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 05.11.2018 Deschide →

se încarcă...