Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 13.07.2017 Deschide →

 • Ordin 1548/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1584/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 • Ordin 660/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 660/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din județul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 și 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarinești, județul Gorj și nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 și 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, județul Gorj

 • Ordin 659/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 659/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea

 • Hotărâre 482/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 216/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 216/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 404^1 alin. 1 și art. 404^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decret 627/2017, Președintele României

  Decretul nr. 627/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

 • Lege 166/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 13.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 129 din 12.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 12.07.2017 Deschide →

 • Decizie 536/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 536/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice

 • Hotărâre 481/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2017 privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 480/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

 • Hotărâre 479/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 203/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 203/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) și (2) teza finală din același act normativ

 • Decizie 201/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 201/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 483 alin. (2) și art. 493 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 12.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre 484/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 478/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2017 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Aeroclubului României, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov și în județul Suceava

 • Decizie 231/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 231/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (3) și (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie 173/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 173/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 12.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 12.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre 475/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea direcțiilor de sănătate publică județene, instituții subordonate Ministerului Sănătății

 • Decizie 294/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 294/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie 287/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 287/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizie 285/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 285/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decizie 202/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 202/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 132 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 12.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 128 din 11.07.2017 Deschide →

se încarcă...