Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 07.01.2019 Deschide →

 • Decret 1334/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1334/2018 pentru promulgarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

 • Lege 363/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 07.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 1 din 04.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 04.01.2019 Deschide →

 • Ordin 1664/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1664/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, județul Giurgiu

 • Ordin 3/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale

 • Hotărâre 1012/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Constanța, Galați, Tulcea, Ialomița, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila și Bistrița-Năsăud, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 674/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 674/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Decret 4/2019, Președintele României

  Decretul nr. 4/2019 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 • Lege 4/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 04.01.2019 Deschide →

 • Regulament 7/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

 • Regulament 14/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

 • Hotărâre 1010/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"

 • Hotărâre 1009/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lărgire la 4 benzi - Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)"

 • Hotărâre 44/2018, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 44/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România

 • Ordin 151/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 151/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 466/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 466/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 04.01.2019 Deschide →

 • Hotărâre 993/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2018 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de Informații și comasarea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații

 • Decizie 375/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 375/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decret 1300/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1300/2018 pentru promulgarea Legii privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

 • Lege 351/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 03.01.2019 Deschide →

 • Hotărâre 9/2018, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019

 • Amendament din 18.10.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 și la București la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014, din 18.10.2018

 • Hotărâre 1004/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2018 privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 și la București la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

 • Decret 6/2019, Președintele României

  Decretul nr. 6/2019 pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

 • Decret 5/2019, Președintele României

  Decretul nr. 5/2019 pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 03.01.2019 Deschide →

 • Ordin 1660/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1660/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

 • Ordin 1614/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1614/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

 • Decizie 2/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2019 privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 1/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2019 privind eliberarea domnului Ionuț Mișa din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 1002/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1002/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 bis din 03.01.2019 Deschide →

 • Anexă din 31.12.2018, Banca Națională a României - BNR

  Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2018 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, din 31.12.2018

se încarcă...