Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 21.05.2020 Deschide →

 • Ordin 819/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 979/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 1942/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 21.05.2020 Deschide →

 • Ordin 983/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 983/2020 pentru modificarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, și pentru modificarea și completarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 • Ordin 1496/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 1496/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021

 • Decret 269/2020, Președintele României

  Decretul nr. 269/2020 pentru promulgarea Legii privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

 • Lege 62/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 21.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 21.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 20.05.2020 Deschide →

 • Ordin 847/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

 • Decizie 95/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 95/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decizie 248/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Rusu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății

Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 20.05.2020 Deschide →

 • Ordin 577/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 577/2020 privind modificarea și completarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.136/2017

 • Hotărâre 5/2020, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 20.05.2020 Deschide →

 • Regulament din 19.05.2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, din 19.05.2020

 • Hotărâre 338/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 331/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 961/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 961/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.213/2015

 • Ordin 842/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

 • Ordin 583/2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

 • Regulament din 19.05.2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber, din 19.05.2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 20.05.2020 Deschide →

 • Ordin 1730/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

 • Hotărâre 389/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2020 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

 • Hotărâre 387/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale

 • Hotărâre 386/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2020 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

 • Hotărâre 385/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a recepționării obiectivului de investiții "Construcția infrastructurii rutiere și feroviare de acces la podul peste fluviul Dunărea de la Calafat-Vidin" - componenta feroviară

 • Hotărâre 383/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea unor unități subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 136/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 136/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și ale pct. 3 lit. C.(i) din anexa la această ordonanță de urgență, precum și ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 20.05.2020 Deschide →

 • Decizie 24/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 24/2020 referitoare la respingerea sesizării de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2019 pentru numirea unui vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 19.05.2020 Deschide →

 • Ordin 4267/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

 • Ordin 841/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

 • Ordin 840/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 • Ordin 4266/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 • Decizie 82/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 82/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

se încarcă...