Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 11.10.2017 Deschide →

 • Ordin 2433/2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2433/2017 privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conților de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, județul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conților de Roma, Clădirea-anexă, Ghețărie, Incinta cu porțile de acces și Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

 • Ordin 1240/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1240/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 742/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2017 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, județul Hunedoara

 • Hotărâre 80/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 80/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

 • Hotărâre 79/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 79/2017 privind numirea vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Hotărâre 78/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 78/2017 privind numirea unor consilieri de conturi, a președintelui și a unui vicepreședinte la Curtea de Conturi, precum și numirea președintelui și a unui vicepreședinte la Autoritatea de Audit

 • Hotărâre 77/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 11.10.2017 Deschide →

 • Ordin 2883/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2883/2017 privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare

 • Ordin 2616/2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2616/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006

 • Decizie 354/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 354/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 11.10.2017 Deschide →

 • Decizie 34/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale privind dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor art. 182 și art. 183 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă acțiunea introdusă prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului ce se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, este socotită a fi făcută în termen

 • Ordin 2752/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2752/2017 privind blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama)

 • Hotărâre 734/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

 • Hotărâre 733/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2017 pentru modificarea pct. 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013

 • Hotărâre 732/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2017 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

 • Decizie 389/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 389/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 190 din 10.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 10.10.2017 Deschide →

 • Instrucțiuni 4/2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Instrucțiunile nr. 4/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 • Ordin 2899/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2899/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 • Ordin 2736/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2736/2017 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Ordin 16413/2017, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 1071/16413/2017 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide

 • Ordin 1071/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1071/16413/2017 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide

 • Decizie 405/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 405/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 10.10.2017 Deschide →

 • Ordin 98/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 870/1170/98/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin 1170/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 870/1170/98/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin 870/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 870/1170/98/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin 4925/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4925/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017

 • Decizie 1367/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1367/2017 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L.

 • Ordin 5933/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 5933/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății "MG TEC GRUP - S.A."

 • Ordin 1149/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1149/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

 • Decizie 432/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 432/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 420/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 420/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 10.10.2017 Deschide →

 • Ordin 116/2017, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 116/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2013

 • Ordin 1450/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1450/2017 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

 • Decizie 1342/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1342/2017 privind sancționarea Societății GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

 • Decizie 23/2017, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 23/2017 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Chiciu, județul Călărași

 • Hotărâre 730/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2017 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

 • Hotărâre 728/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel

 • Amendament din 23.06.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori", din 23.06.2017

 • Hotărâre 716/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 10.10.2017 Deschide →

 • Ordin 4926/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4926/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

 • Ordin 119/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 119/2017 privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 714/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordonanță de urgență 71/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe

 • Ordonanță de urgență 70/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • Decizie 524/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 524/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 189 din 09.10.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Ministerul Muncii și Justiției Sociale, sectorul 1, București, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul de stat în anul 2016

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Petroșani, Petroșani, județul Hunedoara, în urma procedeului de evaluare și selecționare a proiectelor, anunță beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: servicii religioase/culte, servicii sportive, activități sociale și activități culturale

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru protecție civilă, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru protecție socială, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru cultură, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru cultură, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru turism și tradiții, sesiunea a II-a, 2017

 • Achiziție publică de servicii din 09.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru educație și învățământ, sesiunea a II-a anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 09.10.2017 Deschide →

se încarcă...