Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 14.07.2017 Deschide →

 • Decizie 544/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 544/2017 pentru stabilirea unor atribuții la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

 • Ordonanță 1/2017, Guvernul României

  Ordonanța nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

 • Decizie 425/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 425/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală

 • Decizie 355/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 355/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă

 • Decizie 314/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 314/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18^2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 267/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 267/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, și, în special, a celor ale art. 39 din acest act normativ

 • Decret 633/2017, Președintele României

  Decretul nr. 633/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 3 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie

 • Decret 632/2017, Președintele României

  Decretul nr. 632/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 2 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie

 • Decret 631/2017, Președintele României

  Decretul nr. 631/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 1 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie

 • Decret 630/2017, Președintele României

  Decretul nr. 630/2017 privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 76 cercetare, supraveghere și recunoaștere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 14.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 14.07.2017 Deschide →

 • Decizie 41/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 41/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Botoșani - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept cu privire la următoarele aspecte

 • Decizie 40/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 40/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în Dosarul nr. 7.015/63/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Ordin 1878/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1878/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență

 • Decizie 353/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 353/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. n) și art. 284 alin. (3) și (5) din Codul de procedură penală

 • Decizie 301/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 301/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 265/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 265/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 178/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 178/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 14.07.2017 Deschide →

 • Ordin 995/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016

 • Decizie 543/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 543/2017 pentru numirea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 542/2017, Prim-ministru

  Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizie 541/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 541/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

 • Hotărâre 491/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către doamna Mureșan Florina-Ramona

 • Hotărâre 490/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către domnul Pasailă Ciprian Constantin

 • Decizie 269/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 269/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată

 • Decret 628/2017, Președintele României

  Decretul nr. 628/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

 • Lege 167/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 130 din 13.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 13.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre 489/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2017 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 • Decizie 251/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 251/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) și alin. (10) lit. b) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 13.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 13.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre 57/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 57/2017 pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanție bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5

 • Hotărâre 55/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

 • Ordin 769/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 769/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

 • Decizie 540/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 540/2017 privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 539/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 539/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 538/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 538/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Decizie 537/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 537/2017 privind desemnarea doamnei Doina Ișfănoni în funcția de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Hotărâre 487/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2017 pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016-2017

 • Decizie 300/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 300/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), (7) și (8) din Codul de procedură penală

 • Decizie 234/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 234/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Decret 629/2017, Președintele României

  Decretul nr. 629/2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești

 • Lege 168/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 13.07.2017 Deschide →

 • Normă 18/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare

 • Rezoluție 274/2016, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.274(69) adoptată la 22 aprilie 2016 privind Amendamentele la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 • Ordin 727/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 727/2017 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică și modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016

 • Decizie 320/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 320/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 318/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 318/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă

se încarcă...