Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 07.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 07.01.2019 Deschide →

 • Rectificare din 07.01.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, din 07.01.2019

 • Ordin 3898/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3898/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005

 • Ordin 1528/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1528/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică

 • Hotărâre 1016/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2018 privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier și a terenului aferent, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, județul Suceava

 • Decizie 32/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 32/2018 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcție în perimetrul Vâja, județul Gorj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială DELTA ȘAGUL - S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

 • Decizie 3/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2019 privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coța în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decret 35/2019, Președintele României

  Decretul nr. 35/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene

 • Lege 9/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene

 • Decret 34/2019, Președintele României

  Decretul nr. 34/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Lege 8/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decret 33/2019, Președintele României

  Decretul nr. 33/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Lege 7/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Decret 32/2019, Președintele României

  Decretul nr. 32/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 • Lege 6/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

 • Decret 31/2019, Președintele României

  Decretul nr. 31/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

 • Lege 5/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 07.01.2019 Deschide →

 • Decret 1334/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1334/2018 pentru promulgarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

 • Lege 363/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 07.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 1 din 04.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 04.01.2019 Deschide →

 • Ordin 1664/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1664/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, județul Giurgiu

 • Ordin 3/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale

 • Hotărâre 1012/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Constanța, Galați, Tulcea, Ialomița, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila și Bistrița-Năsăud, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 674/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 674/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Decret 4/2019, Președintele României

  Decretul nr. 4/2019 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 • Lege 4/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 04.01.2019 Deschide →

 • Regulament 7/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

 • Regulament 14/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

 • Hotărâre 1010/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"

 • Hotărâre 1009/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lărgire la 4 benzi - Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)"

 • Hotărâre 44/2018, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 44/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România

 • Ordin 151/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 151/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 466/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 466/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 04.01.2019 Deschide →

 • Hotărâre 993/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2018 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de Informații și comasarea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații

 • Decizie 375/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 375/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decret 1300/2018, Președintele României

  Decretul nr. 1300/2018 pentru promulgarea Legii privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

 • Lege 351/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 03.01.2019 Deschide →

 • Hotărâre 9/2018, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019

 • Amendament din 18.10.2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 și la București la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014, din 18.10.2018

 • Hotărâre 1004/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2018 privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 și la București la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

 • Decret 6/2019, Președintele României

  Decretul nr. 6/2019 pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

 • Decret 5/2019, Președintele României

  Decretul nr. 5/2019 pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului

se încarcă...