Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 13.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 13.10.2017 Deschide →

 • Ordin 2935/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2935/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Ordin 2744/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2744/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug

 • Hotărâre 749/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 735/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2017 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

 • Regulament din 05.10.2017, Guvernul României

  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017

 • Hotărâre 715/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 • Ordonanță de urgență 75/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

 • Decret 932/2017, Președintele României

  Decretul nr. 932/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 199/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 931/2017, Președintele României

  Decretul nr. 931/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului

 • Lege 198/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 13.10.2017 Deschide →

 • Hotărâre 745/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2017 privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu

 • Ordin 123/2017, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 123/2017 privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale

 • Ordin 1308/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1308/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săliștea, județul Alba

 • Ordin 1309/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1309/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena și UAT Oravița din județul Caraș-Severin

 • Decret 936/2017, Președintele României

  Decretul nr. 936/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 • Decret 935/2017, Președintele României

  Decretul nr. 935/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 • Decret 934/2017, Președintele României

  Decretul nr. 934/2017 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 933/2017, Președintele României

  Decretul nr. 933/2017 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 13.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 192 din 12.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 12.10.2017 Deschide →

 • Decizie 646/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 646/2017 pentru numirea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice

 • Decizie 645/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 645/2017 pentru eliberarea domnului Enache Jiru din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice

 • Hotărâre 743/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă

 • Decizie 460/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 460/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizie 371/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 371/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decizie 293/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 293/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 12.10.2017 Deschide →

 • Normă metodologică din 21.09.2017, Guvernul României

  Normele metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară din 21.09.2017

 • Ordin 5076/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5076/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

 • Ordin 1295/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1295/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017

 • Hotărâre 690/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordonanță de urgență 73/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 12.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 12.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 191 din 11.10.2017 Deschide →

se încarcă...