Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 11.01.2019 Deschide →

 • Regulament 17/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

 • Ordin 5407/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 5407/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Ordin 4009/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 4009/2018 privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

 • Procedură din 29.11.2018, Ministerul Mediului

  Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, din 29.11.2018

 • Ordin 1271/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

 • Ordin 17/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 17/2019 privind aprobarea protocolului pentru tratament intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

 • Hotărâre 7/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2019 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătății, în administrarea Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în scopul implementării proiectului "Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E"

 • Decizie 1/2019, Senatul României

  Decizia nr. 1/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-17 ianuarie 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 11.01.2019 Deschide →

 • Ordin 1195/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1195/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

 • Decizie 576/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 576/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (4^1 ) din Codul de procedură penală

 • Decret 44/2019, Președintele României

  Decretul nr. 44/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Lege 18/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decret 43/2019, Președintele României

  Decretul nr. 43/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor

 • Lege 17/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor

 • Decret 42/2019, Președintele României

  Decretul nr. 42/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

 • Lege 16/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

 • Decret 41/2019, Președintele României

  Decretul nr. 41/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

 • Lege 15/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

 • Decret 40/2019, Președintele României

  Decretul nr. 40/2019 privind promulgarea Legii pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

 • Lege 14/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2019 pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 4 din 10.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10.01.2019 Deschide →

 • Ordin 16/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

 • Hotărâre 5/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora

 • Hotărâre 4/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora

 • Decret 55/2019, Președintele României

  Decretul nr. 55/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

 • Lege 26/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

 • Decret 54/2019, Președintele României

  Decretul nr. 54/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

 • Lege 25/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

 • Decret 52/2019, Președintele României

  Decretul nr. 52/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Lege 23/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 10.01.2019 Deschide →

 • Ordin 3903/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3903/2018 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

 • Hotărâre 100/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 100/2018 privind încetarea valabilității Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori și a Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Ordin 4003/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 4003/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

 • Decret 49/2019, Președintele României

  Decretul nr. 49/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004

 • Lege 21/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004

 • Decret 48/2019, Președintele României

  Decretul nr. 48/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani

 • Lege 20/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 10.01.2019 Deschide →

 • Ordin 211/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 211/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

 • Ordin 6480/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 6480/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.540/2018

 • Ordin 2857/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2857/2018 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea "Casă", situat la adresa poștală str. Buzești nr. 44, sectorul 1, București, având codul LMI B-II-m-B-18262

 • Ordin 550/2018, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

  Ordinul nr. 550/2018 privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare și modelul documentului emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma notificării, precum și aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia

 • Decret 51/2019, Președintele României

  Decretul nr. 51/2019 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 50/2019, Președintele României

  Decretul nr. 50/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Lege 22/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Decret 45/2019, Președintele României

  Decretul nr. 45/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 19/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 39/2019, Președintele României

  Decretul nr. 39/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 13/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10.01.2019 Deschide →

 • Ordin 214/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 214/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

 • Ordin 14/2019, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 1540/2018 / 14/2019 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018

 • Ordin 1540/2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1540/2018 / 14/2019 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018

 • Ordin 155/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 155/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Decizie 553/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 553/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

se încarcă...