Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 12.02.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 12.02.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 12.02.2020 Deschide →

 • Procedură din 15.01.2020, Ministerul Culturii

  Procedura de selecție a beneficiarilor și modalitățile de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni și proiecte culturale în cadrul Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021", din 15.01.2020

 • Ordin 2520/2020, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2520/2019 privind aprobarea procedurii de selecție a beneficiarilor și a modalităților de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni și proiecte culturale în cadrul Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

 • Rezoluție 305/2018, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.305(73) adoptată la 26 octombrie 2018 privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 • Ordin 286/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 286/2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.305(73) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 26 octombrie 2018

 • Ordonanță de urgență 24/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 21/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 21/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 12.02.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 25 din 11.02.2020 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de atribuire a contractelor de vânzare - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de vânzare

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Comuna Tuzla, Tuzla, județul Constanța, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Măldărești, Măldărești, județul Vâlcea, urmează să închirieze două spații (67,8 mp și 68,45 mp), situate în dispensarul medical uman Măldărești, aflate în domeniul public al comunei Măldărești

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local Căteasca, comuna Căteasca, județul Argeș, urmează să închiriezeun spațiu constând din birouri,ce aparține domeniului public al Consiliului Local Căteasca,în suprafață de 22,89 mp, destinatpentru activitatea de farmacie

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local Mitreni, comuna Mitreni, județul Călărași, urmează să închirieze unteren extravilan neproductiv, în suprafață totală de 5.000 mp, ce aparține domeniului public al Consiliului Local Mitreni

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Deva, județul Hunedoara, urmează să închirieze un spațiu, aparținând domeniului privat, în suprafață de 18 mp, cu destinația prestări servicii

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Orașul Boldești-Scăeni, Boldești-Scăeni, județul Prahova, urmează să închirieze un spațiu amplasat pe Intrarea Pieții nr. 10, alcătuit din 4 încăperi, cu o suprafață totală de 50,96 mp, destinat pentru sediu firmă/punct de lucru sau activități comerciale/servicii, spațiu care face parte din domeniul privat al orașului

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Deva, județul Hunedoara, urmează să închiriezeun spațiu având suprafața de83 mp, aparținând domeniului privat, cu destinația spațiu pentru birouri

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Orașul Năvodari, Năvodari, județul Constanța, anunță licitație pentru închirierea unor spații cu destinația de birouri, ce fac parte din domeniul privat al Orașului Năvodari, Centrul de Afaceri

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - U.A.T. Comuna Popricani, Popricani, județul Iași, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 10.02.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Tuzla, Tuzla, județul Constanța, urmează să concesioneze mai multe suprafețe de teren agricol categoria de folosință pajiște, aflate în domeniul public al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 11.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, județul Suceava, prezintă Raportul anual cuprinzând programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Comunei Dorna Candrenilor pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 11.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, lansează sesiunea de depunere a proiectelor sportive pentru structurile de drept privat care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Sibiu în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 11.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Cosna, comuna Cosna, județul Suceava, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local propriu pentru activități din domeniul cultural, pe anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 11.02.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, sectorul 4, București, anunță Programul pentru acordarea de cofinanțări nerambursabile pe anul 2020, pentru lucrări de protejare a mormintelor și operelor comemorative de război românești și străine aflate pe teritoriul național

Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 11.02.2020 Deschide →

 • Ordin 3132/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 3132/2020 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2020

 • Ordin 100/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 100/2020 privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești de interes comunitar

 • Ordin 3028/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 3028/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală str. Vâlcele nr. 17, Focșani, județul Vrancea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monument funerar maior Gheorghe Pastia, în categoria IV - monumente memoriale și funerare, m - monument, grupa B

 • Decizie 117/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2020 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Marinela Ghioca-Mititelu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Hotărâre 85/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2020 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice de către Societatea OIL TERMINAL - S.A.

 • Decizie 716/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 716/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 663/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 663/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, ale art. 82 alin. (1) și (3) și ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și ale art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11.02.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 11.02.2020 Deschide →

 • Ordin 98/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 98/2020 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Aiud

 • Hotărâre 106/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

 • Ordonanță de urgență 13/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Ordonanță de urgență 12/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare

 • Ordonanță de urgență 11/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 11.02.2020 Deschide →

se încarcă...