Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 18.07.2017 Deschide →

 • Ordin 71/2017, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011

 • Ordin 921/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 921/2017 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu, nr. 1.191/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.180/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din județul Sibiu, nr. 1.239/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu și nr. 1.282/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din județul Sibiu

 • Ordin 920/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 920/2017 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.155/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.169/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

 • Ordin 919/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 919/2017 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, nr. 1.175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.237/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și nr. 1.391/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmașu din județul Mureș

 • Ordin 658/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 658/2017 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.093/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, nr. 1.194/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui și nr. 1.159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

 • Decizie 253/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 253/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 18.07.2017 Deschide →

 • Decizie 69/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 69/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale art. 349 din Codul penal

 • Decret 640/2017, Președintele României

  Decretul nr. 640/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Lege 175/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 132 din 17.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 17.07.2017 Deschide →

 • Decizie 546/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 546/2017 privind numirea doamnei Rozalia-Dana Varga în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie 545/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 545/2017 privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului, acordată domnului Eugen Orlando Teodorovici

 • Ordonanță 2/2017, Guvernul României

  Ordonanța nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • Hotărâre 500/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 17.07.2017 Deschide →

 • Decizie 36/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2017 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă în dosarele nr. 11/40/2016 și nr. 81/40/2016, cu privire la modul de aplicare și interpretare unitară a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) și art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a lămuri ce se înțelege prin sintagma "venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, (...) din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil" cuprinsă în dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ce se înțelege prin sintagma "venituri din activități profesionale" cuprinsă în art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din același act normativ

 • Ordin 1087/2017, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 1087/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

 • Hotărâre 496/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 17.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre 48/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 48/2017 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană

 • Ordin 667/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 32/753/363/667/2017 pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

 • Ordin 363/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 32/753/363/667/2017 pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

 • Ordin 753/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 32/753/363/667/2017 pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

 • Ordin 32/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 32/753/363/667/2017 pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

 • Decizie 368/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 368/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

 • Decizie 302/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 302/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 17.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 17.07.2017 Deschide →

 • Ordin 1964/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale"

 • Ordin 801/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 444/932/801/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

 • Ordin 932/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 444/932/801/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

 • Ordin 444/2017, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 444/932/801/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

 • Ordin 922/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 922/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.390/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din județul Sălaj și nr. 56/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din județul Sălaj

 • Ordin 778/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 790/778/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 790/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 790/778/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decizie 367/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 367/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 3, 4, 5, art. 6 alin. (1), art. 7, 8, 10 și 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 17.07.2017 Deschide →

 • Normă metodologică din 31.05.2017, Ministerul Sănătății - MS

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide din 31.05.2017

 • Ordin 82/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 629/900/82/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

 • Ordin 900/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 629/900/82/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

 • Ordin 629/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 629/900/82/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

 • Ordin 233/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 233/2017 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017

 • Decizie 319/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 319/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul penal din 1969 și art. 356 din Codul penal

 • Decizie 220/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 220/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 131 din 14.07.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 13.07.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuirea contractelor de concesiune - Comuna Rășinari, Rășinari, județul Sibiu, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Hațeg, Hațeg, județul Hunedoara, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2017 pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achiziție publică de servicii din 14.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", sector 5, București, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 1 de selecție din anul 2017 - domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", București, sectorul 5, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2017 - Sesiunea a doua

se încarcă...