Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 134 din 19.07.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - UAT Gruiu, Șos. Gruiu-Snagov, satul Gruiu, județul Ilfov, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Primăria Municipiului Giurgiu, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 15,08 mp și o cotă indiviză din teren de 35,6 mp, situat în str. Ierusalim 3000

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Gheorgheni, Loc. Gheorgheni, Jud. Harghita, în urma evaluării proiectelor, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor pentru tineret, programelor sportive, programelor culturale și turistice

 • Achiziție publică de servicii din 19.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primărie Sector 3, București, în urma sesiunii de selecție, atribuie 18 contracte de finanțare nerambursabilă pentru trei domenii, respectiv pentru proiecte educative, proiecte de tineret și proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică Sportul pentru Toți

Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 19.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 19.07.2017 Deschide →

 • Hotărâre din 28.02.2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

  Hotărârea în Cauza Timar și alții împotriva României din 28.02.2017

 • Ordin 87/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 87/2017 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 498/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2017 privind trecerea unei părți dintr-un imobil, aflat în administrarea Societății Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 492/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2017 privind înființarea unui post de ofițer de legătură al Ministerului Apărării Naționale la Agenția NATO pentru comunicații și informatică - NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia

 • Decizie 341/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 341/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.

 • Decizie 241/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 241/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 19.07.2017 Deschide →

 • Ordin 4366/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4366/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

 • Ordin 716/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 716/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 • Decizie 270/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 270/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 637/2017, Președintele României

  Decretul nr. 637/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • Lege 172/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • Decret 636/2017, Președintele României

  Decretul nr. 636/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

 • Lege 171/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2017 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 19.07.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 133 din 18.07.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.07.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Golești, Golești, județul Vrancea, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 983,00 mp din domeniul public, situat în intravilanul comunei Golești, în vederea desfășurării de activități economice

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Marghita, Marghita, județul Bihor, în urma participării la sesiunea a II-a de selecție publică, anunță contractele care vor beneficia de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni pentru tineret, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni educative și de sănătate, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni privind sportul de masă, în anul fiscal 2017

 • Achiziție publică de servicii din 18.07.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Târgu Frumos, județul Iași, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2017, în domeniile sportiv și social, sesiunea a doua

Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 18.07.2017 Deschide →

 • Decizie 395/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 395/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 258/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 258/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop" din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Decizie 552/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 552/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu din funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 551/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 551/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 • Decizie 550/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 550/2017 privind numirea doamnei Mihaela Virginia Toader în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

 • Decizie 549/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 549/2017 pentru numirea domnului Mihai-Iulian Vișan în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 18.07.2017 Deschide →

 • Decizie 548/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 548/2017 privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 547/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 547/2017 privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 214/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 214/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1), (3) și (4) și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 18.07.2017 Deschide →

 • Ordin 635/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 635/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Râmetea, UAT Sâncel, UAT Vidra și UAT Teiuș din județul Alba

 • Decizie 250/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 250/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. b) și art. 335 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 175/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 175/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (5) și art. 49 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

 • Decret 638/2017, Președintele României

  Decretul nr. 638/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017

 • Acord din 27.02.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 27.02.2017

 • Lege 173/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 18.07.2017 Deschide →

 • Decizie 272/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 272/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2), (3) și (4) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 256/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 256/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 295 alin. (1) și art. 298 din Codul penal

 • Decizie 254/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 254/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (4) lit. b) și c), art. 203 alin. (2) și art. 211 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decret 639/2017, Președintele României

  Decretul nr. 639/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

 • Lege 174/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

 • Decret 635/2017, Președintele României

  Decretul nr. 635/2017 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

 • Lege 170/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

 • Decret 634/2017, Președintele României

  Decretul nr. 634/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Lege 169/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

se încarcă...