Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 17.10.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Fieni, Fieni, județul Dâmbovița - anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 17.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Nimigea, sat Nimigea de Jos, Nimigea, județul Bistrița - Năsăud- organizează licitație publică în vederea concesionării unui teren de 1917 mp în scopul amenajării de parcare auto

 • Achiziție publică de servicii din 17.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - U.A.T. Comuna Copalnic Mănăștur, Copalnic Mănăștur, județul Maramureș - organizează licitație publică în vederea concesionării unui teren în suprafață de 40 ha, cu destinația pășune, suprafața amplasată în teritoriul comunei Șișesti, în locul denumit "Măguricea"

 • Achiziție publică de servicii din 17.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Berca, Berca, județul Buzău - organizează licitație publică în vederea concesionării unui teren total în suprafață de 1.585 mp, lotizat astfel: lot 1 - 743 mp, lot 2 - 421 mp, lot 3 - 421 mp, teren intravilan

 • Achiziție publică de servicii din 17.10.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Zalău, Zalău, județul Sălaj - anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 335.500 lei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 17.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 17.10.2017 Deschide →

 • Precizare din 13.10.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Precizările privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului din 13.10.2017

 • Ordin 2768/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2768/2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului

 • Ordin 1294/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1294/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

 • Ordin 1724/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1017/2753/1724/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROȘIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST - S.A. Deva

 • Ordin 2753/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1017/2753/1724/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROȘIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST - S.A. Deva

 • Ordin 1017/2017, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1017/2753/1724/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROȘIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST - S.A. Deva

 • Hotărâre 757/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

 • Hotărâre 755/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2017 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Marinei Române și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 • Hotărâre 747/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000"

 • Hotărâre 746/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localității Brănișca, din județul Hunedoara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 17.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 16.10.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 16.10.2017 Deschide →

 • Program din 11.10.2017, Guvernul României

  Programul de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național - sinteză - din 11.10.2017

 • Hotărâre 760/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2017 privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național

 • Ordonanță de urgență 74/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 16.10.2017 Deschide →

 • Ordin 2749/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1276/2749/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

 • Ordin 1276/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1276/2749/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

 • Hotărâre 748/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"

 • Hotărâre 744/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping

 • Decizie 503/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 503/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

 • Ordin 2644/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2644/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului "Prima casă" și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

 • Ordin 987/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1178/987/2017 privind modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1178/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1178/987/2017 privind modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 16.10.2017 Deschide →

 • Decizie 42/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 42/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția I civilă cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept

 • Ordin 940/2017, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 940/2017 privind publicarea efectuării radierii din registrele general și special Instituții Financiare Nebancare a Societății ASSET LEASING IFN - S.A.

 • Decizie 650/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 650/2017 privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 649/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 649/2017 pentru eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 737/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2017 privind modificarea denumirii, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului

 • Hotărâre 736/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 15.10.2017 Deschide →

 • Decizie 648/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 648/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

 • Decizie 647/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 647/2017 pentru eliberarea doamnei Roxana-Cezarina Bănică din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 527/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 527/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) și art. 213 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 193 din 13.10.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 13.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Orașul Târgu Neamț, Târgu Neamț, județul Neamț, urmează să concesioneze un teren în suprafață totală de 140 mp (parcarea de la baza Cetății Neamțului)

 • Achiziție publică de servicii din 13.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 480 mp în vederea desfășurării activității de comerț și spații în suprafață totală de 647,46 mp (din care un spațiu de 597,66 mp destinat activității de producție și un spațiu de 49,80 mp destinat activității de comerț) și teren în suprafață de 72,54 mp - destinat activității de producție

 • Achiziție publică de servicii din 13.10.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Păltiniș, Păltiniș, județul Botoșani - urmează să concesioneze suprafața de 138,59 HA pe o durată de 10 ani

se încarcă...