Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 15.01.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 14.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Trifești, Trifești, județul Neamț, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, județul Vâlcea, anunță ofertanții câștigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, județul Vâlcea, anunță ofertanții câștigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 14.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Primăria Comunei Ludești, Ludești, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze: un teren în suprafață de 225 m.p., în vederea instalării unor echipamente și instalații pentru stații de comunicații mobile ușoare de către RCS-RDS - S.A.

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Buzău, Buzău, județul Buzău, publică Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale județului Buzău pentru anul 2018, domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Simeria, Simeria, județul Hunedoara, publică Raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2018, domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Ditrău, Ditrău, județul Harghita, publică Raportul anual reprezentând proiectele finanțate pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Județul Gorj, Târgu Jiu, județul Gorj, publică Raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. - Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj pe anul 2018, domeniile de interes: sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, publică Raportul anual reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2018, domeniile de interes: cultură - centenar, cultură, sport și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Botoșani, Botoșani, județul Botoșani, publică Raportul anual reprezentând proiectele finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sebeș, Sebeș, județul Alba, publică Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Sebeș pentru anul 2018, domeniul de interes: cultură și sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 15.01.2019 Deschide →

 • Procedură din 11.01.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, din 11.01.2019

 • Ordin 50/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 15.01.2019 Deschide →

 • Hotărâre 971/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2018 privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Procedură din 28.12.2018, Ministerul Mediului

  Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, din 28.12.2018

 • Ordin 1362/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

 • Normă 22/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare

 • Ordin 78/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 78/2019 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019

 • Ordin 2/2019, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 2/2019 pentru aprobarea Programelor sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2019 și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 15.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 5 din 14.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 14.01.2019 Deschide →

 • Ordin 4419/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 4419/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 1.288/C/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Ordin 45/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor

 • Decizie 600/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 600/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 lit. l) din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 61/2019, Președintele României

  Decretul nr. 61/2019 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 60/2019, Președintele României

  Decretul nr. 60/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Lege 31/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Decret 57/2019, Președintele României

  Decretul nr. 57/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

 • Lege 28/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 14.01.2019 Deschide →

 • Ordin 2/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.500/2009

 • Ordin 1529/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

 • Decret 53/2019, Președintele României

  Decretul nr. 53/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018

 • Lege 24/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 14.01.2019 Deschide →

 • Ordin 10/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • Rectificare din 14.01.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 570/2018, din 14.01.2019

 • Decizie 602/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 602/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 din Codul de procedură penală

 • Decret 56/2019, Președintele României

  Decretul nr. 56/2019 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Lege 27/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2019 privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale

se încarcă...