Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 20.11.2018 Deschide →

 • Ordin 510/2018, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

  Ordinul nr. 510/2018 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

 • Hotărâre 915/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2018 privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Hotărâre 879/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2018 privind înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene

 • Decizie 460/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 460/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) și alin. (4) și ale art. 4 alin. (9), alin. (11) și alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a dispozițiilor art. 172 alin. (10) și alin. (12), art. 375 și art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 19.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 19.11.2018 Deschide →

 • Ordin 6025/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare", indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015

 • Regulament din 15.11.2018, Ministerul Sănătății - MS

  Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov, din 15.11.2018

 • Ordin 1453/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1453/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov

 • Ordin 285/2018, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 285/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar și unor subofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Ordin 284/2018, Serviciul de Informații Externe - SIE

  Ordinul nr. 284/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe

 • Decizie 293/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2018 privind înființarea Comitetului pentru elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020-2022

 • Hotărâre 905/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Hotărâre 904/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, județul Hunedoara, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

 • Ordonanță de urgență 98/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

 • Decizie 607/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 607/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

 • Decizie 500/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 500/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (1) lit. d) și ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum și ale art. 18 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 19.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 19.11.2018 Deschide →

 • Decizie 15/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2018 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 676/267/2017 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

 • Ordin 4431/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 4431/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

 • Ordin 4430/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 4430/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

 • Hotărâre 895/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

 • Hotărâre 889/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2018 pentru aprobarea declasificării unor informații clasificate secret de stat cu nivel de secretizare "secret" elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 1973-1987

 • Decizie 638/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 638/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 198 din 16.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 16.11.2018 Deschide →

 • Act din 25.10.2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Actul adițional nr. 2 pe anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, din 25.10.2018

 • Ordin 1610/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1610/2018 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 2 pe anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018

 • Ordin 1717/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1717/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere"

 • Hotărâre 878/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare, precum și trecerea parțială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 • Hotărâre 871/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 16.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 898/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2018 privind aprobarea stemei comunei Bucinișu, județul Olt

 • Hotărâre 897/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2018 privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița

 • Hotărâre 888/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere

 • Hotărâre 75/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 75/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2018)640

 • Hotărâre 74/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 74/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 35/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărâre 34/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărâre 33/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 971 din 16.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 82/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 82/2018 pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018

 • Ordin 1612/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1612/2018 privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2018

 • Hotărâre 893/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor

 • Decizie 456/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 456/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1 )] și pct. 5 (cu referire la art. 116^1 ) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

se încarcă...