Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 14.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 14.09.2020 Deschide →

 • Hotărâre 765/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării

 • Ordonanță de urgență 160/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996

 • Ordonanță de urgență 161/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 161/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 14.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 11.09.2020 Deschide →

 • Hotărâre 758/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 755/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11.09.2020 Deschide →

 • Hotărâre 86/2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 86/2020 privind interpretarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 de către persoana care și-a stabilit reședința după data de 4 septembrie 2020

 • Hotărâre 756/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2020 privind aprobarea Programului național "Educația în siguranță" și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării

 • Hotărâre 757/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

 • Metodologie din 10.09.2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din 10.09.2020

 • Ordin 5453/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021

 • Ordin 5545/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11.09.2020 Deschide →

 • Procedură din 10.09.2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum și modelul acestora, din 10.09.2020

 • Ordin 593/2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Ordinul nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora

 • Hotărâre 754/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 • Decizie 323/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 323/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 11.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 11.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 10.09.2020 Deschide →

se încarcă...