Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 17.09.2020 Deschide →

 • Hotărâre 740/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia

 • Ordin 5248/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 1382/5248/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

 • Ordin 1382/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1382/5248/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

 • Ordin 166/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 166/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea DORNACOR INVEST - S.R.L.

 • Hotărâre 750/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație pentru funcționarea Unității Speciale de Aviație Caransebeș

 • Hotărâre 728/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 16.09.2020 Deschide →

 • Ordin 140/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral

 • Ordin 1594/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral

 • Ordin 1393/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1393/2020 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Ordin 1392/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1392/2020 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Hotărâre 775/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2020 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

 • Decret 540/2020, Președintele României

  Decretul nr. 540/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Lege 203/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Decizie 395/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 395/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) și art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 16.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16.09.2020 Deschide →

 • Ordin 1736/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 1736/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS)

 • Hotărâre 771/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 10/2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 10/2020 privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României

 • Ordin 1745/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 1745/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011

 • Hotărâre 778/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 • Decizie 270/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 270/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 15.09.2020 Deschide →

 • Ordin 2082/2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României

  Ordinul nr. 1093/2082/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020

 • Ordin 1093/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1093/2082/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020

 • Ordin 2083/2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României

  Ordinul nr. 1092/2083/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020

 • Ordin 1092/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1092/2083/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 15.09.2020 Deschide →

 • Ordin 1057/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1057/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă"

 • Decizie 335/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2020 privind exercitarea atribuțiilor funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

 • Hotărâre 770/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara

 • Decizie 366/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 366/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "data luării la cunoștință" cuprinse în art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 15.09.2020 Deschide →

 • Anexă din 10.09.2020, Guvernul României

  Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", din 10.09.2020

 • Normă metodologică din 10.09.2020, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", din 10.09.2020

 • Hotărâre 766/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 15.09.2020 Deschide →

 • Ordin 1297/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 2686/2723/1297/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 2723/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2686/2723/1297/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 2686/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2686/2723/1297/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social

 • Hotărâre 768/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2020 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea finanțării unei analize comparative a datelor furnizate de România în anumite sectoare de interes, în scopul elaborării documentului statistic "Government at a Glance" pentru anul 2021, realizat de OCDE în colaborare cu statele membre și unele state nemembre ale organizației

 • Hotărâre 767/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

 • Decizie 334/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2020 privind numirea doamnei Oana Georgiana Stănilă în funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Decizie 333/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2020 pentru eliberarea doamnei Cristiana-Doina Tudor din funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Decizie 367/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 367/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Ordin 1340/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Ordin 1341/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 15.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 14.09.2020 Deschide →

 • Regulament din 12.09.2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 12.09.2020

 • Hotărâre 1/2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 • Ordin 952/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 952/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Hotărâre 782/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

se încarcă...