Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 13.08.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 13.08.2020 Deschide →

 • Decizie 44/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 44/2020 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 19.328/3/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 275/2020, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 275/2020 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2020

 • Ordin 1273/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 109/1273/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei nr. 249/358/2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității, comercializarea și utilizarea nutrețurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutrețurilor speciale

 • Ordin 109/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 109/1273/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei nr. 249/358/2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității, comercializarea și utilizarea nutrețurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutrețurilor speciale

 • Decizie 360/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 360/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 731 din 13.08.2020 Deschide →

 • Hotărâre 625/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Robănești din județul Dolj

 • Ordin 1575/2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1575/2020 privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 • Ordin 1552/2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1552/2020 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 12.08.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 12.08.2020 Deschide →

 • Decizie 247/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 247/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 lit. a), ale art. 92 alin. (1)-(3) și ale art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 163/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 163/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 396 și ale art. 421 din Codul de procedură penală

 • Decizie 161/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 161/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal

 • Ordin 115/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 115/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind autorizarea/înregistrarea/avizarea/certificarea în domeniul sanitar-veterinar și eliberarea certificatelor de competențe profesionale/recunoaștere a calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 12.08.2020 Deschide →

 • Decizie 11/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2020 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la o problemă de drept

 • Decizie 364/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 364/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 • Decizie 265/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 265/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 32 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 12.08.2020 Deschide →

 • Hotărâre 617/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

 • Decizie 435/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 435/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. (2) teza a doua din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Hotărâre 641/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 643/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

 • Hotărâre 650/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2020 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Regulament 17/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 17/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 12.08.2020 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 133/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 • Decizie 289/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 289/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal și a sintagmei "sistem de alarmă" din cuprinsul dispozițiilor art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 11.08.2020 Deschide →

 • Metodologie din 10.08.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI, din 10.08.2020

 • Ordin 1421/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1421/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI

 • Ordin 120/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 120/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 • Hotărâre 645/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2020 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație

 • Hotărâre 611/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 bis din 11.08.2020 Deschide →

 • Hotărâre 642/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

 • Decizie 167/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 167/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (3) și ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală, raportat la art. 345 alin. (3) și la art. 346 alin. (4) din același act normativ

se încarcă...