Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 24.09.2020 Deschide →

 • Metodologie din 08.09.2020, Ministerul Justiției - MJ

  Metodologia de organizare și desfășurare a pregătirii profesionale a polițiștilor de penitenciare, precum și criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, din 08.09.2020

 • Ordin 3513/2020, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 3513/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a pregătirii profesionale a polițiștilor de penitenciare, precum și a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia

 • Regulament 9/2020, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 9/2020 privind administrarea riscului de decontare și facilitățile de creditare acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

 • Decizie 399/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 399/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 24.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 23.09.2020 Deschide →

 • Decizie 562/2020, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 562/2020 privind modificarea și completarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 443/2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activități și programe educative, de asistență psihologică și asistență socială, activități lucrative, precum și la prevenirea situațiilor de risc

 • Hotărâre 781/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"

 • Hotărâre 774/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizie 232/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 232/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2^1 ) și (2^6 ) și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 23.09.2020 Deschide →

 • Lege 16/2000(r4), Parlamentul României

  Legea nr. 16/2000 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice

 • Ordin 5558/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5558/2020 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021

 • Ordin 1354/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 2759/2756/1354/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 2756/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2759/2756/1354/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 2759/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2759/2756/1354/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 172/2020, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. M.172/2020 pentru modificarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.63/2013

 • Hotărâre 763/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2020 privind actualizarea datelor tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", precum și trecerea parțială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Decizie 402/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 402/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 22.09.2020 Deschide →

 • Metodologie din 18.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație, din 18.09.2020

 • Ordin 3836/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 3836/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație

 • Ordin 946/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 1602/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 1426/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1426/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

 • Decizie 258/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 258/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) și b), ale art. 21 alin. (6) și ale art. 34 alin. (1) și (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 22.09.2020 Deschide →

 • Ordin 1718/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1718/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Ordin 1717/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1717/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Ordin 1716/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1716/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Ordin 1715/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1715/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Hotărâre 779/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Hunedoara, Argeș, Covasna, Brașov, Ilfov și municipiul București

 • Hotărâre 772/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

 • Hotărâre 769/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Tulcea și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 bis din 22.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 22.09.2020 Deschide →

 • Hotărâre 111/2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 111/2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora

 • Normă 38/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 38/2020 pentru modificarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012, și a Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărâre 2/2020, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 2/2020 privind alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Regulament din 14.09.2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, din 14.09.2020

 • Ordin 5562/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 5562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență

 • Ordin 1688/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 1688/2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.318(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019 și, respectiv, prin Rezoluția MSC.460(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 14 iunie 2019

 • Hotărâre 780/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24"

se încarcă...