Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 bis din 17.10.2019 Deschide →

 • Anexă din 16.10.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.554/2019 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, din 16.10.2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 17.10.2019 Deschide →

 • Decizie 455/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 455/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 286/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 286/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) coroborat cu art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal

 • Hotărâre 751/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, județul Bihor

 • Hotărâre 749/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărâre 748/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2019 privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 3214/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3214/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 196/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 196/2019 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, și a prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus

 • Ordin 1554/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1554/2019 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 16.10.2019 Deschide →

 • Hotărâre 752/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 16.10.2019 Deschide →

 • Rectificare din 16.10.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.470/2010, din 16.10.2019

 • Decizie 263/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Rela Nicoleta Ștefănescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 262/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2019 privind eliberarea doamnei Maria-Luisa Păstrăguș din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 261/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizie 433/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 433/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 371/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 371/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (5) și ale art. 348 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

 • Decret 736/2019, Președintele României

  Decretul nr. 736/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

 • Lege 178/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

 • Hotărâre 753/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 16.10.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 bis din 16.10.2019 Deschide →

 • Anexă din 01.10.2019, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Anexa la Decizia nr. 699/2019 a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Regio Călători" - S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L., din 01.10.2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 16.10.2019 Deschide →

 • Metodologie din 09.10.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, din 09.10.2019

 • Ordin 1524/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației

 • Act din 10.10.2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Actul adițional nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, din 10.10.2019

 • Ordin 1398/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1398/2019 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adițional nr. 2 pentru anul 2019

 • Decizie 699/2019, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 699/2019 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Regio Călători" - S.R.L., precum și a contractului aprobat prin Decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societății Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L.

 • Ordin 197/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 197/2019 pentru modificarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.37/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 15.10.2019 Deschide →

se încarcă...