Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 25.05.2020 Deschide →

 • Ordin 4322/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4322/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020

 • Ordin 4307/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4307/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

 • Ordin 4303/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4303/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011

 • Ordin 4298/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4298/2020 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2019-2020

 • Decizie 94/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 94/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (6) și (7), ale art. 36 alin. (4) și ale art. 130 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 • Decizie 39/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 39/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 și art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 25.05.2020 Deschide →

 • Rectificare din 25.05.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 940/2020, din 25.05.2020

 • Rectificare din 25.05.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 210/2020, din 25.05.2020

 • Ordin 4324/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4324/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016, pentru anul școlar 2020-2021

 • Ordin 4300/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4300/2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.211/2018

 • Procedură din 18.05.2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, din 18.05.2020

 • Ordin 1958/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 • Ordin 873/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

 • Ordin 836/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

 • Hotărâre 391/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2020 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Tulcea și transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Tulcea, unități aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Ordonanță de urgență 79/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 25.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 4325/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4325/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

 • Ordin 80/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

 • Ordin 875/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

 • Ordin 81/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 • Ordin 874/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 • Ordin 543/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 872/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 988/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 • Ordin 79/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 • Decizie 125/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 125/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 pct. 2 și ale art. 135 alin. (1) și (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 991/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor și a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a acestui serviciu

 • Ordin 78/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 78/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, precum și a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Ordonanță de urgență 78/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Ordonanță de urgență 75/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare

 • Decizie 252/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 251/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dan-Alexandru Groza a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 250/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 249/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2020 privind exercitarea unor atribuții

Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 864/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 864/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 22.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 22.05.2020 Deschide →

 • Normă tehnică din 14.05.2020, Guvernul României

  Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, din 14.05.2020

 • Ordin 1972/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1972/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Hotărâre 402/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Olteanu Octavian

 • Hotărâre 401/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei

 • Hotărâre 400/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către doamna Gîrjan Adina

 • Hotărâre 399/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Ionescu Tudorița

 • Hotărâre 398/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stan Ion

 • Hotărâre 396/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Manoliu Mihai

 • Hotărâre 392/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

 • Hotărâre 390/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal "Octavian Moșescu" din Râmnicu Sărat

 • Decizie 89/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 89/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 22/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 22/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 22.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 1731/2020, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1731/2020 pentru aprobarea Standardelor privind condițiile de muncă asigurate polițiștilor de penitenciare

 • Decizie 99/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 99/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (3) teza întâi și ale art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 805/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 805/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

se încarcă...